Cynullwyr y Gynhadledd

  • Dr Martina Feilzer, Athro Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
  • Dr Tim Holmes, Darlithydd mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
  • Dr Bethan Loftus, Uwch ddarlithydd mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
  • Dr Paul Quinton, Coleg Plismona
  • Dr Claire Davis, Darlithydd mewn Troseddeg, Prifysgol Caerlŷr