Galwad am Bapurau

Anfonwch grynodebau, heb fod yn fwy na 300 gair, trwy lenwi'r ffurflen isod.


Rydym yn croesawu papurau yn arbennig gan y rhai sydd wedi ymgymryd â gwaith maes ethnograffig gyda ffurfiau plismona lluosog, yn ogystal â'r rhai sy'n ymchwilio i ffurfiau mwy traddodiadol o blismona'r wladwriaeth trwy ddull ethnograffig.

Y dyddiad cau ar gyfer crynodebau yw Dydd Gwener 6 Mawrth 2020.